Deze cursus omvat het gehele scala van onderwerpen dat nodig is om tot preventiemedewerker aangesteld te worden.

De onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn onder andere:

  • Positie, functie en taken van de preventiemedewerker
  • Arbowet en regelgeving
  • Arbo-management
  • Mensen; psygische belasting, agressie en fysieke belasting
  • Inrichting van de werkplekken
  • Werkplekomstandigheden
  • Verzuimbeleid
  • Sociale vaardigheden

Opbouw van de cursus:

  • Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek, syllabus, lesdag(en) en een certificaat van deelname.
  • De cursus wordt (na een driedaagse training) afgesloten met een tentamen.

Duur van de cursus: 1 dag of 3 dagen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij hebben een professionele samenwerkingspartner.