Dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Uw organisatie heeft er een taak bij sinds 2005 en 2017: die van preventiemedewerker. Iemand die u helpt in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Die maatregelen neemt tegen beroepsrisico's en op de hoogte is van alle relevante arbozaken.

De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit uw eigen organisatie. In bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op u nemen. De kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico's binnen uw bedrijf.

Taken van de preventiemedewerker

Volgens de nieuwe Arbowet zijn de taken van de preventiemedewerker:

 1. helpen bij het maken en uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en het plan van aanpak
 2. OR en/ of medewerkers adviseren over goede arbeidsomstandigheden
 3. hierop gerichte maatregelen uitvoeren en eraan meewerken

van Elzelingen Arbo Advies

Van Elzelingen Arbo Advies kan uw preventiemedewerker coachen, samen met u de belangrijkste actiepunten vaststellen èn praktische oplossingen aandragen. Maak vrijblijvend een afspraak via info@vanelzelingenadvies.nl

Deze cursus omvat het gehele scala van onderwerpen dat nodig is om tot preventiemedewerker aangesteld te worden.

De onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn onder andere:

 • Positie, functie en taken van de preventiemedewerker
 • Arbowet en regelgeving
 • Arbo-management
 • Mensen; psygische belasting, agressie en fysieke belasting
 • Inrichting van de werkplekken
 • Werkplekomstandigheden
 • Verzuimbeleid
 • Sociale vaardigheden

Opbouw van de cursus:

 • Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek, syllabus, lesdag(en) en een certificaat van deelname.
 • De cursus wordt (na een driedaagse training) afgesloten met een tentamen.

Duur van de cursus: 1 dag of 3 dagen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij hebben een professionele samenwerkingspartner.