De uitvoering van de RI&E omvat de volgende stappen:

  • Een gesprek met de directie/ bedrijfsleiding.
  • Werkplek en bedrijfsinspecties.
  • Het in kaart brengen van arbeidsrisico's.
  • Het opstellen van een plan van aanpak.
  • Toetsing door een gecertificeerde Arbodienst.
  • Eindbespreking van het rapport met de directie/ bedrijfsleiding.

specifieke ervaring en deskundigheid

Het opstellen van een volledige RI&E vereist specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. van Elzelingen Arbo advies beschikt hier over en neemt dit werk graag uit handen.

In 1998 is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd, en nog eens in 2005 en 2017 waardoor elke ondernemer in het bezit dient te zijn van een risico inventarisatie. De Inspectie SZW (vroeger was dit de Arbeidsinspectie) controleert namens het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de arbowetgeving houden en hanteert daarbij een lik op stuk beleid, waardoor u direct een hoge boete kunt krijgen bij het ontbreken van een RI&E.