Systeem op maat

van Elzelingen Arbo Advies maakt en implementeert voor uw bedrijf een systeem op maat, zodat u niet bent opgescheept met een papieren tijger of een harnas, waardoor u geen kant meer op kunt.

Indien certificering in welke vorm dan ook voor een onderneming van belang is, dienen zich o.a. de volgende vragen aan:

  • Hoe is het intern met onze kwaliteitszorg gesteld?
  • Hoe vertalen wij ons zorgsysteem naar onze klanten?
  • Hoe verkrijgen wij een erkend certificaat?

De antwoorden op deze vragen kunnen u tot voordeel strekken, immers: Uw afnemers krijgen contractuele zekerheid omtrent de kwaliteit, omdat de producten en/of diensten geleverd worden conform aantoonbaar uitgevoerde en gecontroleerde bedrijfsprocessen. Intern worden werkwijzen en procedures inzichtelijk en beter overdraagbaar.

kwaliteitscertificaat 

Indien een kwaliteitshandboek voldoet aan de normen volgens ISO 9001:2015, kan een kwaliteitscertificaat worden verkregen. De certificering op zich mag echter niet het enige doel zijn, immers het gaat erom dat uw organisatie u een voorsprong biedt in de markt door een duidelijke profilering.

Naast het kwaliteitsaspect is het nieuwe ISO 9001:2015 systeem een uitstekend middel om de bedrijfskundige zaken van uw onderneming in kaart te brengen.