Waarom certificatie VCU?

VCU is voor uitzend- en detacheringsbureau­s die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Dit zijn dezelfde activiteiten als bedoeld voor bedrijven met een VCA certificaat. Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCU certificaat en -logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.

Wat is NEN 4400-1?

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.